האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10759 אינטליגנציה רגשית

10759 אינטליגנציה רגשית‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: מבוא לפסיכולוגיה, ואחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים. ידע קודם מומלץ: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה.

פיתוח הקורס: פרופ' משה זיידנר, ד"ר דורית אולניק-שמש

עדכון הקורס: פרופ' משה זיידנר, ד"ר דורית אולניק-שמש, ד"ר דפנה הדר-פקר

יועצים: פרופ' עמירם רביב, פרופ' מיכאל רוזנבאום, ד"ר נורית גרונאו, ד"ר שלמה הראלי

אינטליגנציה רגשית היא מבנה מושגי השייך לתחום הפסיכולוגיה הפוזיטיבית (‏positive psychology‎)‏ המבטא את ההדדיות ביחסי רגש-קוגניציה. זהו מערך יכולות רגשיות הקשורות זו לזו ואשר משמשות לזיהוי, הבנה, יישום, ויסות וניהול רגשות אצל הפרט. יישומיה מהווים חלק מרכזי מן הגורמים המכוונים כלפי שיפור החיים וצמיחה אישית במגוון תחומים.

הקורס נועד להציג את תחום האינטליגנציה הרגשית לעומקו, ולהבחין בין אינטליגנציה רגשית כמושג הנחקר במדעי החברה, לבין המיתוסים האופפים אותה.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד