האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10763 סדנה ביחסי ציבור

10763 סדנה ביחסי ציבור‏1

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורסים מבוא ללימודי תקשורת,2

פיתוח הקורס: פרופ' יחיאל לימור, ד"ר לאה מנדלזיס, ד"ר ברוך לשם

יועצים: פרופ' גבי וימן, פרופ' תמר ליבס, ד"ר רות אבידר, ד"ר אלי אברהם

 

הסדנה מיועדת להקנות מושגי יסוד ומיומנויות מקצועיות יסודיות בתחום יחסי הציבור. הסדנה מבוססת על ספרם של י' לימור, ב' לשם ול' מנדלזיס, יחסי ציבור: אסטרטגיה וטקטיקה, שנכתב עבור האוניברסיטה הפתוחה. בין היתר, יידונו בקורס מודלים תאורטיים רלוונטיים לדיון אקדמי בתחום יחסי הציבור, ההיסטוריה של יחסי ציבור בארץ ובעולם והאתגרים בניהול יחסי ציבור בעידן הגלובלי. כן יוצגו ויתורגלו בסדנה ובמטלות הבית היבטים יישומיים רבים הקשורים לעיסוק ביחסי ציבור, ובכלל זה ניסוח הודעות לעיתונות, הכנת "בריף", הכנת מסיבת עיתונאים ותכנון אסטרטגי של קמפיין יחסי ציבור. הסדנה עוסקת גם בסוגיות אתיות הקשורות ביחסי ציבור.

שימו לב: קיימת חובת ההשתתפות וירטואלית בשיעור החי באמצעות מערכת זום ועם מצלמה דלוקה. 


1 לא ניתן לצבור לתואר יותר מ-4 נ"ז בסדנות בתקשורת, אלא אם מצוין אחרת בדרישות תכנית הלימודים לתואר.

2 הקורס נקרא בעבר מבוא לתקשורת המונים.