האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10765 פילוסופיה של החינוך

10765 פילוסופיה של החינוך‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' שרה גורי-רוזנבליט, ד"ר דבורה בן-שיר, גדי פרודובסקי (‏תרגום‎)‏

יועצים: פרופ' נמרוד אלוני, פרופ' יובל דרור, פרופ' אדיר כהן, פרופ' דבורה קורט

הקורס מציג את תחום הפילוסופיה של החינוך בהתבסס על מגוון עשיר של אסכולות, תקופות היסטוריות והוגים מרכזיים בתחום. הקורס בוחן את תשובותיהם המגוונות של פילוסופים ואנשי הגות בחינוך לשאלות כגון – מהו חינוך, לשם מה בעצם הוא נחוץ, אילו תפיסות חינוכיות מתחרות ביניהן ועל מה בדיוק הן ניצות, מהו הקשר בין חינוך ובין פוליטיקה, מה בין פילוסופיה לבין עשייה חינוכית בשטח, ושאלות מעניינות רבות אחרות.

הקורס מתבסס על ספרה המתורגם של נל נודינגס, פילוסופיה של החינוך, מקראת מאמרים ומדריך למידה מפורט.

נושאי הלימוד

שער ראשון – פילוסופיה של החינוך: היבט היסטורי

סקירה היסטורית של פילוסופיות חינוכיות מובילות מתקופת יוון העתיקה ועד תקופת ההשכלה. מקום מיוחד מוקדש למורשת החינוך היהודי, כפי שהיא משתקפת מכתבי חז"ל.

שער שני – הוגי דעות בחינוך

מבחר מצומצם של פילוסופים חינוכיים, שלא רק הגו רעיונות, אלא גם היו מעורבים בחינוך הלכה למעשה, ושימשו באישיותם דוגמה ומופת לתורותיהם, דוגמת ג'ון דיואי, א"ד גורדון ויאנוש קורצ'אק.

שער שלישי – מחשבת החינוך בעת החדשה: חלוצים ומשפיעים

בחינה מושגית-אנליטית של מונחים ושאלות יסוד בהגות החינוך, כגון: מהי פילוסופיה? מהו חינוך? מה הקשר בין שניהם?

שער רביעי – זרמים מודרניים ופוסט-מודרניים בפילוסופיה של החינוך

זרמים פילוסופיים, מודרניים ופוסט-מודרניים, שמקורם באירופה – הומניזם, אקזיסטנציאליזם, פנומנולוגיה, תאוריה ביקורתית, הרמנויטיקה ופוסט-מודרניזם. חלקם הצמיחו תאוריות רבות השפעה בחינוך של ימינו.

שער חמישי – פילוסופיה חברתית-פוליטית

הפילוסופיה החברתית-פוליטית עוסקת בסוגיות כגון צדק, שוויון וחירות. בשער זה נפרשים האתגרים והקשיים הכרוכים במימושם של אידיאלים כגון אלה במערכות חינוך. בכך גם מודגם תפקידה החשוב של הפילוסופיה של החינוך בעיצוב פני החברה בה אנו חיים.