האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות

10777 ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / ניהול

פיתוח הקורס: פרופ' יורם קלמן (‏‏כתיבה‎‎)‏‏ , פרופ' בועז רונן (‏‏‏יועץ אקדמי בכיר‎‎‎)‏‏‏

יועצים: פרופ' ניצה גרי, פרופ' ערן כרמל, פרופ' ישע סיון, ד"ר שרה לב, ד"ר גלעד רביד

ניהול נכון של טכנולוגיה וחדשנות הוא חיוני הן לעובדים במגזרים עתירי טכנולוגיה כמו תעשיות ההיי-טק והביוטכנולוגיה, הן לעובדים בתעשיות מסורתיות ובארגונים ממשלתיים וארגונים ללא מטרת רווח. הקורס מתמקד בארגונים עתירי ידע שבהם לניהול הידע חשיבות אסטרטגית. בארגונים אלו מקבלי ההחלטות מתמודדים באופן קבוע עם אתגרים הדורשים חדשנות ברמת המוצר, ברמת התהליך, ברמת השירות או ברמת הארגון. הקורס דן בחדשנות בכל אחת מארבע הרמות האלו, תוך מתן דוגמאות ממגוון ארגונים בארץ ובעולם.

נושאי הלימוד

חלק ראשון: מושגי יסוד בניהול טכנולוגיה וחדשנות

חלק שני: חדשנות ממוקדת בארגון עתיר הידע

חלק שלישי: היבטים אסטרטגיים וניהוליים של טכנולוגיה וחדשנות

חלק רביעי: ניהול אסטרטגי ממוקד של טכנולוגיה וחדשנות