האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה

10781 פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: מבוא לפסיכולוגיה .

פיתוח הקורס: פרופ' גתית קוה, פרופ' ערן חיות

יועצים: פרופ' ליאת איילון, פרופ' פרלה ורנר, פרופ' דב שמוטקין

טווח החיים שמתחיל בבגרות המוקדמת ונמשך עד לזיקנה המאוחרת מהווה למעשה יותר ממחצית חיינו. העלייה המשמעותית בתוחלת החיים שהתרחשה במהלך המאה ה-20 שינתה את פני החברה המערבית ללא הכר וכיום חלקה של קבוצת הגיל המבוגרת באוכלוסייה בכללותה גדול מאי פעם. בקורס הנוכחי הסטודנטים ייחשפו למגוון תאוריות וגישות לחקר ההזדקנות והזיקנה בתחומים שונים. הקורס מתמקד בהזדקנות נורמלית, תוך מתן דגש מרכזי לתהליכים שכל אדם עשוי לעבור לכשיזדקן ודגש מופחת למחלות שמאפיינות את הגיל המבוגר.

מטרות הקורס

  • להקנות ידע עדכני לגבי פסיכולוגיה של הגיל המבוגר והתהליכים הנורמטיביים שמאפיינים אנשים במחצית השנייה של חייהם;

  • להציג שינויים תלויי-גיל בתפקוד פיזיולוגי, קוגניטיבי, חברתי ורגשי-אישיותי;

  • להכיר שיטות מחקר שמשמשות בחקר ההזדקנות ולדון ביתרונות ובחסרונות של השיטות הללו.

נושאי הלימוד

הקורס עוסק בחמישה נושאים עיקריים: מושגים ושיטות מחקר בתחום הזיקנה, הזדקנות גופנית, שינויים קוגניטיביים, תאוריות חברתיות ושינויים רגשיים-אישיותיים לאורך החיים.

חומר הלימוד

  • הספר פסיכולוגיה של הזדקנות וזיקנה

  • מקראה ובה מאמרים בעברית ובאנגלית

  • מדריך למידה ובו הקדמה ושאלות מנחות על המאמרים