האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10782 המהפכה הצרפתית

10782 המהפכה הצרפתית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר ענבל עופר (‏כתיבה‎)‏; פרופ' אביבה חלמיש (‏ייעוץ‎)‏; בת חן פירסט (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' עוזי אלידע; פרופ' ישי לנדא; ד"ר אמנון יובל

המהפכה הצרפתית הינה נקדת ציון מרכזית בהיסטוריה של אירופה ונמנית עם האירועים המעצבים של העולם המערבי ומחוצה לו. הזעזועים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו בצרפת במהלך העשור האחרון של המאה ה-18 הביאו לקריסת מוסד המלוכה, לביטול המערכת הפאודלית וזכויות היתר הפוליטיות והכלכליות ולפרסומה של "הצהרת זכויות האדם והאזרח". לצד כל אלה חוותה צרפת במהלך העשור המהפכני מלחמת אזרחים וגל של טרור פוליטי אשר סמלו הנודע הוא הגיליוטינה.

הקורס יתמקד באירועים אשר התרחשו בצרפת החל משנות השמונים של המאה ה-18 ועד לביסוס שלטונו של נפוליון בשנת 1802. בקורס ייבחנו ההתפתחויות הפוליטיות, החברתיות והאינטלקטואליות שהובילו לפרוץ המהפכה והאירועים שהתרחשו בגבולות צרפת במהלך העשור המהפכני. הקורס ידון בהשלכות שהיו לאירועי המהפכה על מבנה החברה ועל תפיסת האזרחות המודרנית בצרפת. בחלקו האחרון יעסוק הקורס בהשפעות המהפכה על מעמדן המשפטי, הדתי וחברתי של שתי קבוצות יחודיות בחברה הצרפתית: נשים ובני המיעוט היהודי. בנוסף יציג ספר הקורס בפני הסטודנטים את הדיונים ההיסטוריוגרפיים המרכזיים אודות אופייה של המהפכה הצרפתית וכן מבחר מקורות בני התקופה בתרגום לעברית.

חומר הלימוד