האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10784 שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789

10784 שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' ישי לנדא
יועצים:
פרופ' דני גוטווין, פרופ' שולמית וולקוב, ד"ר אלברטו ספקטורובסקי, ד"ר ענבל עופר

במהלך הקורס נשאל מדוע עלה הפשיזם האירופי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. נברר מה היו התהליכים ההיסטוריים שהזינו את הפשיזם, ומה היו התנאים המוקדמים שהפכו אותו לאפשרי. נטען, כי למרות שהפשיזם הוא חידוש פוליטי של המאה ה-20, הוא מעוגן ברצף היסטורי ואינו אלא המשך והבשלה של התפתחויות קודמות. כמו כן נטען, שכדי להבין את תופעת הפשיזם דרושה נקודת מבט רחבה, שראשיתה בקו פרשת המים הפוליטי שעיצב את העידן המודרני – המהפכה הצרפתית.

במהלך הקורס נסקור גישות שונות המסבירות את הפשיזם ונציג את המשותף והמפריד ביניהן. נבחן סיבות וגורמים רבים שתרמו לצמיחת הפשיזם: חברתיים, פוליטיים, תרבותיים, ואידאולוגיים, כשאנו רואים בפשיזם דרך התמודדות קיצונית עם האתגר שהציבה חברת ההמונים המודרנית.

חומר הלימוד

ספר הקורס, שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789, ובו שש יחידות: