האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית

10788 יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: הקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.

פיתוח הקורס: ד"ר אמירה שיף (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' ג'רלד שטיינברג

יועצים: פרופ' אריה קצוביץ', ד"ר קובי מיכאל

הקורס עוסק בנקודת ההשקה של גישת יישוב הסכסוכים ותחום היחסים הבין-לאומיים; בגישות השונות לניהול ויישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית. הקורס משלב היבטים תאורטיים ויישומים מתוך הכרות עם האסכולות המרכזיות בתחום יישוב הסכסוכים: הרציונלית, הפסיכולוגית-פוליטית והתרבותית. הקורס מציג את התאוריות והמודלים המרכזיים בתחום תוך בחינתם במקרי בוחן מגוונים של סכסוכים מסוגים שונים שהתנהלו בזירה הבין-לאומית, ובהם יושמו אסטרטגיות ותהליכים של ניהול ויישוב סכסוכים. 

הקורס מיועד לסטודנטים המבקשים להבין את המתרחש בזירות סכסוך שונות במערכת הבין-לאומית ולעוסקים בניתוח וייעוץ בתהליכי ניהול ויישוב סכסוכים.

נושאי הלימוד