האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10790 המשפט המינהלי של ישראל

10790 המשפט המינהלי של ישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה ברק-ארז

יועצים: פרופ' אריאל בנדור, פרופ' יורם רבין, פרופ' מיכל טמיר, ד"ר אור קרסין

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומרי הלימוד

ספר מקורי המקיף את חומרי הלימוד, וכן קטעים מתוך חוקים, פסקי דין ומאמרים רלוונטיים