האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10790 המשפט המינהלי של ישראל

10790 המשפט המינהלי של ישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' דפנה ברק-ארז

יועצים: פרופ' אריאל בנדור, פרופ' יורם רבין, פרופ' מיכל טמיר, ד"ר אור קרסין

מטרות הקורס

  • להכיר את המדינה המינהלית המודרנית ואת פעולתן של רשויות השלטון במדינת ישראל

  • ללמוד את העקרונות המשפטיים החלים על פעולותיהן של רשויות השלטון

  • להכיר את דרכי הביקורת על פעולותיהן של הרשויות, לרבות המצבים שבהם בתי המשפט מתערבים בהחלטותיהן

  • לפתח יכולת לנתח ולבקר סוגיות עקרוניות בפעילותן של רשויות השלטון בישראל

נושאי הלימוד

  • מאפייני פעילותה של המדינה המודרנית, חלוקת הסמכויות בה והקשר בין הרשויות לבין הגורמים הכפופים להחלטותיהן

  • הכללים החלים על הפעלת הסמכות המינהלית

  • הכללים החלים על ההליך המינהלי

  • הכללים החלים על הפעלת שיקול הדעת המינהלי

  • דרכי הביקורת על פעולותיהן של רשויות השלטון

חומרי הלימוד

ספר מקורי המקיף את חומרי הלימוד, וכן קטעים מתוך חוקים, פסקי דין ומאמרים רלוונטיים