האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10792 מבוא לתאוריות קולנועיות

10792 מבוא לתאוריות קולנועיות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

ידע קודם מומלץ: הקורסים להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע, תולדות הקולנוע א: 1939-1895.

פיתוח הקורס: ד"ר בני בן-דוד, ד"ר סנדרה מאירי

יועצים: פרופ' נורית גרץ, ד"ר רז יוסף, ד"ר אודיה כהן-רז, פרופ' רעיה מורג

נושאי הלימוד

חומר הלימוד