האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10794 מקרו כלכלה ב

10794 מקרו כלכלה ב‏

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: הקורס מַקרוכלכלה א.

פיתוח הקורס: ד"ר ישי מעוז (‏כתיבה‎)‏; רונית טבעון (‏אסיסטנטית‎)‏, חוה ניומן (‏‏עריכה‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' בני בנטל, ד"ר דרור גולדברג, ד"ר משה חזן, ד"ר אבי שמחון

לאחר שבקורס מקרו כלכלה א נערכה הכרה מעמיקה עם כל אחד ממרכיבי המערכת המקרו כלכלית בנפרד משאר המרכיבים – בקורס מקרו כלכלה ב משולבים מרכיבים אלה במודל כוללני של המשק, דבר המאפשר ניתוח של קשרי הגומלין ביניהם. הכרת המודל מאפשרת ניתוח מקיף של האופן שבו אירועים כמו הרחבת תקציב הממשלה, שינוי הריבית במשק ושיפור טכנולוגי משפיעים על המשק בכללותו ועל מרכיביו השונים.

נושאי הלימוד