האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10798 סדנה בכתיבת שירה

10798 סדנה בכתיבת שירה‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

לא נדרש ידע קודם.

לשאלה "מהו שיר?" ניתנו תשובות רבות במהלך הדורות. בסדנה נערוך היכרות ראשונית עם אפשרויות כתיבה שונות באמצעות ניתוח שירים והתנסות בכתיבת שירה. נתוודע ליצירתם של כמה משוררי מופת, נקבל מושג מעשי ראשוני בשאלות צורה ותוכן בשירה, ונקנה כלים אוּמנותיים מעשיים בכתיבת שירה. כן נדון בטכניקות אסתטיות מרכזיות בשירה, במבנים שיריים ובסגנונות בשירה, ונלמד את עקרונות החריזה והמשקל. כל אלה יתורגלו באמצעות כתיבת שירים בסגנונות ובמבנים שונים, לצד התנסות בכתיבת שירה חופשית יותר. כן נתרגל בניית פיגורות, מטפורות ומטונימיות בשירה.

בשלב ראשון של הסדנה נתמקד בלימוד צורות וקונוונציות שיריות קלאסיות, מתוך בחינה מתמדת של האופן שבו התאימו אותן משוררים מודרניים ועכשוויים לצרכיה של היצירה השירית בת-זמננו.

הסדנה נערכת במפגשים קבוצתיים אחת לשבועיים ונמשכת שנה שלמה (‏שני סמסטרים‎)‏. במהלך הסדנה יידרשו הסטודנטים להגיש מטלות ובסופה יגישו מקבץ שירים מפרי עטם כעבודת גמר.

מנחה את הסדנה מי-טל נדלר, משוררת וחוקרת ספרות ותרבות ישראלית, זוכת פרס לייב-גולדברג לכתב יד, פרס "טבע" לשירה לשנת 2014, פרס שר התרבות למשוררים בתחילת דרכם לשנת 2008 ותחרות "שירה על הדרך" מטעם עיריית תל אביב לשנת 2008.

חומר הלימוד כולל מקראה.


1 מספר המקומות מוגבל.