האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10800 דיני חוזים

10800 דיני חוזים‏

6 נקודות זכות ברמת פתיחה

 

שיוך: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' גבריאלה שלו (‏כתיבה‎)‏, עו"ד איל גור, עו"ד אורית גיירמן, עו"ד אייל גלובוס, עו"ד אבישלום תור; נילי וייס (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' מיגל דויטש, פרופ' סיני דויטש, פרופ' איל זמיר

מהדורה מחודשת לכרכים א ו-ב: פרופ' גבריאלה שלו בהשתתפות ד"ר ליאת פרידגוט-נצר; אדי זילצר (‏עריכה‎)‏

מהדורה מחודשת לכרך ג פרופ' גבריאלה שלו וד"ר רוני רוזנברג

יועצים: ד"ר ליאת פרידגוט נצר

מטרות הקורס

חומר הלימוד מבוסס על הספר דיני חוזים מאת ג' שלו (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2008-1999‎)‏. כל פרק מוקדש להצגת סוגיה ובהמשכו מופיע חומר רקע ביבליוגרפי של חקיקה, פסיקה ולעתים גם קטעים מתוך ספרות משפטית. בכל פרק משולבים אירועים היפותטיים ושאלות לשם בדיקה עצמית של הסטודנטים.

חומר הלימוד

כרך א

יחידה 1

מבוא ועקרונות כלליים

יחידה 2

יצירת החוזה

יחידה 3

צורת החוזה, פירושו והשלמתו

כרך ב

יחידות 5-4

פגמים בחוזה

יחידה 6

חוזה על תנאי

יחידה 7

חוזה פסול

כרך ג

יחידה 8

חוזה לטובת אדם שלישי

יחידה 9

הפרת חוזה וסיכול חוזה

יחידה 10

אכיפת חוזה וביטול חוזה

יחידה 11

פיצויים בשל הפרת חוזה

יחידה 12

חוזים אחידים ותניות פטור