האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות

10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר שרה קאהן-ניסר (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר דניס שרביט

האיחוד האירופי הוא אחת הישויות הפוליטיות המורכבות ביותר בנוף הפוליטי בן-זמננו. הקורס פותח צוהר אל הווייתו של הארגון ואל תחום הדעת המרתק של לימודי האיחוד האירופי. נכיר את ההיסטוריה של הארגון, את מוסדותיו ואת מדיניותו בתחומים שונים. נלמד את מגוון התאוריות והמושגים שפותחו לניתוחו ונתייחס גם לסוגיות בוערות שונות.

חומר הלימוד

ספר קורס, מדריך למידה, מקראת מאמרים, הרצאות מצולמות.