האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות

10801 האיחוד האירופי:היסטוריה, מוסדות ומדיניות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר שרה קאהן-ניסר (‏כתיבה‎)‏

אחראי אקדמי: ד"ר דניס שרביט

האיחוד האירופי הוא שותף הסחר הגדול ביותר של ישראל. בהיותו גוף מדיני ייחודי בזירה הבינלאומית, הוא אחת הישויות המרתקות והמורכבות ביותר בנוף הפוליטי בן-זמננו. הקורס פותח צוהר אל הווייתו של הארגון ואל תחום הדעת המתפתח של לימודי האיחוד האירופי.

בקורס נלמד על ההתפתחויות ההיסטוריות שהובילו להיווצרות של האיחוד האירופי כפי שאנו מכירים אותו כיום, כחלק מפרויקט המיזוג האירופי. דרך קישור לאירועים אקטואליים, ומפגשים עם אורחים בזום, נלמד על מוסדות הארגון, מדיניותו, והנושאים העסיקים אותו בימים אלו. נלמד את מגוון התאוריות והמושגים שפותחו לניתוחו ונתייחס גם לסוגיות שונות כמו יישום הברקסיט, משבר הפליטים המתמשך, והיחסים עם ישראל.

חומר הלימוד

ספר קורס, מדריך למידה, מקראת מאמרים, הרצאות מצולמות.