האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10807 שונות בחינוך - היבטים עיוניים ויישומיים

10807 שונות בחינוך - היבטים עיוניים ויישומיים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' דוד חן (‏אחראי אקדמי‎)‏, ד"ר אוה גוטרמן, ד"ר מרגלית יוסיפון, ד"ר רלי בריקנר

יועצים: פרופ' שרה גורי רוזנבליט , פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ, פרופ' ענת קינן

הקורס מתמקד בהיכרות עם המקורות לשונות הבין אישית – מקורות ביולוגיים, פסיכולוגיים חברתיים ותרבותיים ובהשלכות של שונות זו על המעשה החינוכי ברמותיו השונות: החל מרמת האידאולוגיה והמדיניות, דרך המבנה, הארגון ותכניות הלימודים ועד לרמת העשייה החינוכית והפדגוגית בכיתה ובבית הספר. בקורס יוצגו דילמות וקונפליקטים ערכיים ופדגוגיים שאתגר זה מעמיד בפני העוסקים בחינוך.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

חומר הלימוד