האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10808 מבוא לשירה

10808 מבוא לשירה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות כללית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

פיתוח הקורס: ד"ר מעין הראל  

יועצים: ד"ר חמוטל צמיר (‏אחראית אקדמית‎)‏, פרופ' גליה בנזימן, ד"ר דוד וינפלד, פרופ' נילי שרף-גולד.

הקורס עוסק במאפייניה המרכזיים של סוגת השירה תוך התמקדות בשירה הלירית ומעניק כישורים בסיסיים לקריאה, ניתוח ופרשנות שירה, בדגש על ארבעה נושאים מרכזיים: האחד, הגדרת הסוגה של השיר וזיהוי הקומפוזיציה שלו; השני, היבטי התוכן – הסיטואציה השירית ומשתתפיה (‏הדובר בשיר, נמעניו ונקודת התצפית‎)‏; השלישי, הלשון הפיגורטיבית, והרביעי – הרכיבים הצליליים המאפיינים את השיר והקשר בינם לבין העולם המיוצג בו. כל אחד מן הנושאים מוצג בליווי דוגמאות רבות מן השירה העברית והמערבית וכולל פרשנויות רחבות או מקומיות לשירים ספציפיים. כן יידונו הקשרים בין צורה, תוכן ומשמעות שהבנתם הכרחית לקריאת יצירות ספרותיות בכלל ושירה בפרט. ככזה הקורס משמש בסיס לקורסים נוספים בתחום השירה.

נושאי הלימוד

מבוא – מהי שירה?

הסיטואציה השירית והדובר השירי

לשון פיגורטיבית

פרוזודיה

חומר הלימוד