האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10809 מבוא למחשבת ישראל

10809 מבוא למחשבת ישראל‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / מחשבת ישראל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' משה הלברטל, פרופ' אבריאל בר-לבב

"מחשבת ישראל" היא דין וחשבון כמו גם סיכום ביניים והתבוננות פנימית שעורכים יהודים בנוגע לתפיסת העולם שלהם. בהתבוננות זו רכיבים שונים, בהם תפיסת האל, תפיסת האדם, משמעות הפרקטיקה היהודית (‏ההלכה‎)‏, תפיסת ההיסטוריה ועוד. בחינה מסוג זה מתעוררת בדרך כלל מתוך משבר היסטורי, או מתוך מפגש עם תרבויות אחרות.

עניינו של הקורס בעיקר במחשבה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, והוא מציע ללומדים סוגיות עיקריות שעמן התמודדו הוגים יהודים בתקופות אלה.

נושאי הלימוד

מגוון חומר הלימוד כולל הרצאות מוקלטות של פרופ' הלברטל, מקראה ומדריך למידה.