האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10814 אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20

10814 אגדת הגולם משלהי העת העתיקה עד המאה ה-20‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' צחי וייס; צבי קונשטט (‏אסיסטנט‎)‏

משתתפים בהרצאות המצולמות: פרופ' משה אידל, ד"ר יאיר ליפשיץ, ד"ר יעל מונק

יועצים: פרופ' משה אידל, פרופ' אבריאל בר-לבב, פרופ' עדיה מנדלסון-מעוז

דמות הגולם, אדם מלאכותי שנוצר על ידי רב או דמות מופת יהודית, מתוארת במגוון רחב של אגדות שסופרו, נכתבו ושימשו מקור השראה להוגי דעות ולאמנים החל בספרות התלמודית באמצע האלף הראשון לספירה עד ימינו. בקורס נבחן את שורשיה של אגדת הגולם, את דרכי התפתחותה הספרותיות ואת הקשריה ההיסטוריים לאורך כ-1500 שנה דרך תחנות מרכזיות בעולמה של הספרות היהודית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד