האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10815 בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית

10815 בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / מדעי היהדות / תרבות חז"ל

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ׳ ישי רוזן-צבי

ייעוץ: פרופ׳ ורד נעם, פרופ׳ עדיאל שרמר

הספרות התנאית היא אבן הפינה של ספרות חז"ל. המשנה, התוספתא ומדרשי ההלכה שנוצרו בבתי המדרש של יבנה ואושא מסוף המאה הראשונה עד אמצע המאה השלישית לספירה הם תחילתה של מהפכה פרשנית ונורמטיבית שהולידה בעקבותיה את התלמוד הבבלי והירושלמי ואת הספרות הרבנית לגווניה ולתקופותיה. היכרות עמה היא תנאי הכרחי להבנת צמיחת עולם החכמים והמסורת. אף על פי כן מעבר למעגלים צרים של מומחים לדבר, ההיכרות עמה שטחית וחלקית בלבד. לימוד התלמוד הבבלי דחק את לימוד המשנה, ומדרשי התנאים כמעט שלא הועתקו ולא נלמדו. במאה וחמישים השנים האחרונות נעשתה התקדמות מחקרית רבה בהכרת אופיים של חיבורים אלה, אך זו לא פרצה כמעט את גבולות האקדמיה. אם בנוגע לתלמוד הבבלי ולמדרשי האגדה מתפרסמים חיבורים שונים, המשלבים פירושים ועיונים, ספרותיים והגותיים, הרי שהספרות התנאית נותרת אלמונית. כך נעלמים מעיני הלומדות והלומדים שורשיה של תרבות חז"לי, שנלמדת, לעתים קרובות ללא ראשית וללא הקשר. 

מטרת הקורס היא היכרות מעמיקה עם הספרות התנאית לסוגיה: משנה, תוספתא ומדרשי התנאים. בחלק הראשון נעסוק במשנה ובתוספתא. נשאל כיצד ומדוע יצרו התנאים לראשונה חיבור הלכתי עצמאי ומפורט, מנותק מן המקרא. מה הם החומרים והמסורות שמהם יוצרת המשנה מערכת חוק חסרת תקדים כזו ולאיזה צורך? בחלק השני נדון במדרשי ההלכה השונים, ונבחן כיצד הם מפרשים את המקרא ומדוע הם סוטים באופן חד מן הקריאות הפשוטות שלו. מטרתנו אינה רק להעביר ידע אלא להעניק מיומנות, התנסות בקריאה ולימוד של החיבורים השונים. כדי להשיג מטרה זאת נלוות לכל פרק הדגמות רבות וקריאות צמודות של החיבורים השונים.

מבנה הקורס

חטיבה א: המשנה והתוספתא

 

חטיבה ב: מדרשי התנאים


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.