האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10816 אמנות יוון ורומי

10816 אמנות יוון ורומי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

ידע קודם מומלץ: הקורס יסודות שפת האמנות החזותית.1

פיתוח הקורס: פרופ' רינה טלגם וד"ר יעל יונג

הקורס מוקדש להיכרות ראשונית עם היצירה החזותית היוונית והרומית מן המאה ה-10 לפנה"ס עד שנת 337 לספירה – מתקופת האופל שלאחר התרבות המיקנית עד ייסודה של קונסטנטינופוליס. האמנות היוונית-רומית נחלקת לשלוש חטיבות זמן, חרף השינוי במרכז הכובד הגיאוגרפי: האמנות היוונית (‏‏המאה ה-10 לפנה"ס עד 359 לפנה"ס‎‎)‏‏, האמנות ההלניסטית (‏‏30-359 לפנה"ס‎‎)‏‏ והאמנות הרומית (‏‏מסוף תקופת הרפובליקה עד 337 לספירה‎‎)‏‏. הקורס עוסק באמנות ובאדריכלות של כל תרבות בנפרד, תוך הדגשת היבטים של המשכיות מחד ובידול מאידך, בגישה קונטקסטואלית. לפיכך, ההתייחסות הבסיסית ליצירות האמנות היא כתוצרים של תרבות בעלת מאפיינים חברתיים, פוליטיים ואינטלקטואליים מובחנים. במקביל תידון השפה החזותית שהתפתחה באמנות היוונית-רומית, שהשפעתה המכרעת על תולדות האמנות המערבית מורגשת עד היום.

חומר הלימוד

שלושה ספרים (‏באנגלית‎)‏ המכילים תמונות צבע רבות; מקראה המבוססת על תרגומים מתוך ספרים אלה; מדריך למידה.

פרקי המקראה:


1 בעבר נקרא הקורס תולדות האמנות: מבוא כללי.