האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10817 קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים

10817 קהילות יהודיות באגן הים התיכון בימי הביניים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה

פיתוח הקורס: ד״ר אורית הירט רמון

הקורס עוסק בשלוש קהילות יהודיות שהתקיימו לחופי הים התיכון בימי הביניים ובראשית העת החדשה: הקהילות בקירואן (‏תוניס של ימינו‎)‏, בפרובנס (‏דרום צרפת‎)‏ ובסיציליה, מציב במרכזו את שאלת "הים תיכוניות". שלוש הקהילות לא היו דומות לגמרי: הקהילה בקירואן היתה קהילה עירונית ומרוכזת ברובה בעיר אחת, בעוד הקהילות בפרובנס ובסיציליה היו פזורות בערים ויישובים רבים יותר ועל מרחב גדול יותר. בנוסף, קיומן של הקהילות היהודיות בקירואן, בפרובנס ובסיציליה היה מקביל רק בחלק מהתקופה, ופריחתה של כל אחת מהן התרחשה בזמנים שונים ובהקשרים אחרים, אך למרות השוני ביניהן – תולדותיהן של שלוש הקהילות קשורות קשר הדוק בים התיכון.

הקורס מציג דיון השוואתי בקורותיהן של שלוש הקהילות באמצעות מגוון רחב של מקורות ומציע דיון בהקשרים השונים בהם התקיימו קהילות יהודיות ובקשרים שלהן עם סביבתן הנוצרית והמוסלמית. בה בעת מעלה הקורס לדיון את שאלת ההקשר הים תיכוני: האם, משום שהתקיימו לחופו של הים, אפשר להניח שהיה מכנה משותף בין הקהילות? האם המכנה המשותף קשור בהכרח לים התיכון? ואולי קיים היה ייחוד תרבותי לכל אחת מהקהילות?

חומרי הלימוד