האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19

10819 על מפתן המודרניזם: אמנות המערב במאה ה-19‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: ד"ר חוה אלדובי (‏כתיבה והרצאות מוקלטות‎)‏

יועץ: פרופ' אמריטוס חיים פינקלשטיין

הקורס עוסק בזרמים, במגמות ובתמורות מרכזיות באמנות באירופה ובצפון אמריקה משלהי המאה ה-18 עד תחילת המאה ה-20, תוך התמקדות בהקשרים חברתיים והיסטוריים, בדגשים תמטיים חשובים ובתמורות צורניות וסגנוניות מרכזיות. בקורס תעמיקו את היכרותכם עם המושגים הרלוונטיים מתוך גישה מתודולוגית המשלבת ניתוח סגנוני פורמליסטי וניתוח תמטי עם תשומת לב להקשרים חברתיים-תרבותיים, במיוחד הקשרים לתרבות החזותית של התקופה הנידונה. הקורס מציג מגמות מרכזיות במחקר ואת המתודות השונות העומדות לרשות החוקרים בבואם לנתח זרמים ויצירות אמנות ספציפיות.

חומר הלימוד

הרצאות מוקלטות ומדריך למידה- באתר הקורס.

נושאי הלימוד