האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10822 ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש, ניטור ומדדי השפעה מקוונים

10822 ממנועי חיפוש לרשתות חברתיות: חיפוש, ניטור ומדדי השפעה מקוונים‏

2 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורס מבוא ללימודי תקשורת.

פיתוח הקורס: ד"ר ענת בן-דוד, ד"ר שוקי וולפוס

יותר ויותר דברים נעשים היום ״אונליין״. קשה לחשוב כיום על מידע גלוי שאינו נמצא ברשת. למעשה, הרשת מוצפת בכל כך הרבה מידע וידע עד שהליך ברירת המידע וניטורו הופכת לעיתים לאתגרית. לכאורה, השימוש היומיומי והורדת חסמי הגישה אל מידעים מקוונים הופכים את כל המשתמשים באינטרנט למומחים בכריית מידע. ואולם, במרבית המקרים עושים המשתמשים שימוש במנועי חיפוש פופולריים ולא מעבר לכך.

מטרת הסדנה היא להעלות את הסטודנטים מעל רמת משתמשים יומיומיים בשירותים מקוונים ואת הרמה האישית של כל אחד מהסטודנטים, כך שיוכלו לחפש ולנטר מידע באופן מושכל וביקורתי. הסדנה מתמקדת בהיבטים מעשיים ותאורטיים של ניטור מידע מקוון סביב ארבעה נושאים מרכזיים המקנים את הרקע הרחב אודות ניהול המידע ברשת: מנועי חיפוש, מגמות בחיפוש, כלי מדידה וניתוח, ורשתות חברתיות. בתוך כך, הסדנה מבקשת להעמיק את ההבנה של הסטודנטים ביחס לגורמים טכנולוגיים, מסחריים וחברתיים המשפיעים על אחזור, שמירה והנגשה של מידע וידע מקוונים. הסדנה מפגישה את הסטודנטים עם מדדי השפעה ופרקטיקות ניטור מקוונים, ומציגה דרכים בהן מדדים ופרקטיקות ניטור אלו יכולים לשמש למחקר חברתי-תקשורתי.

מבנה הסדנה

מטלות הסדנה

שימו לב: קיימת חובת ההשתתפות וירטואלית בשיעור החי באמצעות מערכת זום ועם מצלמה דלוקה. תלמידי חו"ל נדרשים לוודא שבאפשרותם להשתתף בשיעור החי לאור הבדלי השעות.