האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10825 מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית

10825 מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות / ספרות עברית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס  :פרופ' עדיה מנדלסון מעוז (‏כתיבה‎)‏, ד"ר מאיה מיכאלי (‏עריכת תוכן ועריכה פדגוגית‎)‏, הדר צפריר (‏אסיסטנטית‎)‏, חמוטל לרנר (‏עריכה לשונית‎)‏

יועצים: ד"ר הודא אבו מוך, ד"ר מימי חסקין, ד"ר רפי צירקין סדן

אחראית אקדמית: פרופ' עדיה מנדלסון מעוז

הקורס מפנה זרקור אל שיח הזהויות בחברה הישראלית כפי שהוא משתקף בספרות של ארבע קבוצות בישראל: פלסטינים אזרחי ישראל, מזרחיים, יוצאי ברית המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה. נעסוק בסוגיות הקשורות בשאלות של קנון ספרותי, מרכז ושוליים והתקבלות. נדון במושגים של רב-תרבותיות וספרות מינורית, וכן במקומה של השפה העברית, בתפיסות של מרחב, אותנטיות וזהות, גלות וארץ מולדת, ובגבולותיה של הספרות הישראלית.

נושאי הלימוד

חומרי הלימוד

ספר הקורס, מקראה ומבחר יצירות ספרותיות