האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10829 הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית - בין עבר לעתיד

10829 הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית - בין עבר לעתיד‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ידע קודם מומלץ: מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים, מבוא לפוליטיקה השוואתית.

פיתוח הקורס: ד"ר אייזיק לובלסקי, ד"ר יוחנן גרינשפון

יועצים: פרופ' דני רוה, ד"ר ארנית שני

מרצי הקורס: ד"ר יוחנן גרינשפון, ד"ר איילת הראל-שלו, ד"ר אייזיק לובלסקי, ד"ר הרינדר מישרה, ד"ר רוני פרצ'יאק, פרופ' דני רוה

הודו, הדמוקרטיה הגדולה בעולם, מאופיינת בעושר תרבותי, בהיסטוריה ארוכה ובמורשת מפוארת, לצד ריבוד חברתי ושסעים מעמדיים. מאז 1947 עוברת הודו תהליכים מורכבים בתחום המדיני, החברתי, הדתי והאידיאולוגי, המובלים בידי השלטון הפדרלי ההודי, המאפשר שונות אידיאולוגית פנימית, אך במקביל מנסה להביא להאחדת התפיסה הלאומית-תרבותית ברחבי תת-היבשת. בשנים האחרונות בולטת מגמת התהדקות היחסים בין הודו לישראל בתחומי הביטחון והכלכלה, לצד גידול ברמת העניין אותו מגלים ישראלים בהודו ובתרבותה.

מטרת הקורס היא לאפשר היכרות מבואית עם מורכבותה של הודו המודרנית, תוך התוודעות לתרבותה, לשיטת המשטר שלה, לשלל גווניה האתניים, הדתיים והפוליטיים, ולתפקיד אותו היא ממלאת בזירה האזורית והבין-לאומית. בנוסף, הקורס מדגיש את רכיב המשכיות העבר ההודי, לעומת חדשנות ההווה והחזון העתידי המאפיינים את הודו של ימינו.

חומרי הלימוד