האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10830 האירוע התאטרוני

10830 האירוע התאטרוני‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / תיאטרון

שיוך נוסף: מדעי הרוח / ספרות

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס:  ד"ר נפתלי שם טוב, ליאורה שכטמן בנימין (‏אסיסטנטית‎)‏

האירוע התאטרוני הוא מושג מרכזי בלימודי תאטרון, המכוון למכלול הַקשרים והזיקות שבין כל מרכיבי המופע, כולל תהליך ההפקה, החזרות, ההצגה על הבמה, ההתקבלות על ידי הקהל, הביקורת, הדיון הציבורי שהתאטרון מעורר לעיתים וההקשרים הרחבים יותר שבהם ממוקם התאטרון. מטרת הקורס היא להעניק כלי ניתוח ביקורתיים כדי לבחון אירועים תאטרוניים. במסגרת הקורס נדון במרכיבים העיקריים של האירוע התאטרוני ונתייחס בהרחבה להיבטים שונים של התאטרון ולסוגים שונים של תאטרון. דוגמאות מהצגות וממופעים שונים מהזרם המרכזי ומחוצה לו ילוו את הקורס בכדי לאפשר היכרות והתבוננות רחבה עם עולם התאטרון.

נושאי הקורס

חלק א: מרכיבי יסוד

חלק ב: היבטים וסוגים של אירוע תאטרוני

סיכום: כיצד חוקרים אמנות בת-חלוף – מבט היסטוריוגרפי

חומר הלימוד