האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10831 תכנית ההתמחות של הכנסת

10831 תכנית ההתמחות של הכנסת‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: אישור האחראי האקדמי.

אחראי אקדמי: ד"ר דניס שרביט

מחלקת המחקר של הכנסת מציעה סדנה זו כדי לחשוף סטודנטים שמתקבלים אליה לעבודה פרלמנטרית בכלל, ולתהליך החקיקה בשלבים הראשונים, בפרט.

מחלקת המחקר של הכנסת תצמיד את הסטודנטים לחברי הכנסת שמבקשים לקדם חקיקה בנושא מסוים. על הסטודנטים יהיה לרכז את הידע שהצטבר בארץ ובחו"ל בנושא האמור, ולעמוד על ההיתכנות הכלכלית, המשמעות המשפטית, וההשוואה לחוקים דומים שהתקבלו בפרלמנטים אחרים בעולם, הכדאיות הפוליטית, העבודה עם התקשורת. לבסוף, להשפיע על חברי הבית מן הקואליציה ומן האופוזיציה לסייע בקידום הצעת החוק. תכנית ההתמחות בכנסת עשויה לשמש לסטודנטים אשנב חד פעמי לזירה הפוליטית והתנסות מקורית בלתי שגרתית.