האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית

10832 כלכלה פוליטית בין-לאומית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.

פיתוח הקורס: ד"ר שרה קאהן-ניסר, פרופ' זאב רוזנהק

יועצים: פרופ' יורם הפטל, ד"ר ליאור הרמן

כלכלה פוליטית בין-לאומית הוא תחום דעת הבוחן את הקשרים ההדדיים בין הכלכלה לבין הפוליטיקה ברמה המדינתית והבין-לאומית. הקורס יציג גישות תאורטיות מרכזיות וממצאים אמפיריים בתחום דעת זה ויתרום להבנת היחסים המורכבים בין תהליכים ומאבקים פוליטיים לבין תהליכים ומאבקים כלכליים.

הקורס יעסוק ביסודות הפוליטיים-כלכליים של סוגיות כמו הסכמי סחר, מוסדות פיננסיים בין-לאומיים, רגולציה של המסחר הבין-לאומי, סיוע בין-לאומי כלכלי והומניטרי, תוך כדי התמקדות בפעילות של שחקנים מרכזיים בזירה הבין-לאומית, כמו מדינות, ארגונים בין-לאומיים ממשלתיים ולא-ממשלתיים, ותאגידים רב-לאומיים.

חומרי הלימוד

ספר לימוד מתורגם הכולל מונחון, מקראת מאמרים (‏המתורגמת ברובה‎)‏ ומדריך למידה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.