האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10833 בין מדע ורוח: מבוא ללימודים הומניסטיים (‏אנגלית‎)‏

10833 בין מדע ורוח: מבוא ללימודים הומניסטיים (‏אנגלית‎)‏‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

תנאי קבלה: פטור מקורסי שפה באנגלית.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

פיתוח הקורס: ד"ר פיגנבלט מיכאל

קורס זה נועד עבור סטודנטים ללא רקע משמעותי ב"מדע ורוח" ומציע סקירה רחבה של תפיסות והתפתחויות מרכזיות במדעי הרוח למין העת העתיקה ועד לתקופה המודרנית. במהלך הקורס ייבחנו שלוש תפיסות עיקריות של מדעי הרוח כפי שהן התבטאו בהיסטוריה של המערב: לימודים הומניסטיים כפי שנתפסו מימי קדם ועד לרנסנס, הופעת מדעי האדם בעקבות המהפכה המדעית ותקופת הנאורות, והתפתחויות אחר הנאורות הכרוכות בגישה ביקורתית כלפי הנחות הנאורות עצמה.

הקורס מתחיל בבחינת סוגים של ידע: האם קיים הבדל ממשי בין סוג הידע הקיים בלימודים הומניסטים לבין סוג הידע הקיים במדעי הטבע? בהקשר זה ייבחנו התפקידים של ערכים, דמיון, רטוריקה וסימפטיה בהשגת ידע. הסטודנטים ילמדו לבחון באופן ביקורתי מושגים כגון "לימודים הומניסטיים" המבוססים על הרעיון של הומניזציה באמצעות ידע, פיתוח האני באמצעות דיאלוג עם סופרים נערצים, השימוש בידע על מנת לעצב מודלים חדשים של החברה, רעיונות הקידמה והיסטוריה אוניברסלית, וביקורת על תפיסות אוניברסליות של אמת וידע. הקורס יתמקד בהוגים חשובים המוכרים כדוגמאות מופת של המסורת ההומניסטית ואף כמעצבים שלה, כגון אפלטון וקיקרו, סופרים מתקופת הרנסנס כגון פיקו דלה מירנדולה ומונטיין, נציגים מובילים של הגישה המדעית אל הידע כגון פרנסיס בייקון, הוגי הנאורות כמו עמנואל קאנט וקונדורסה, והוגים לאחר הנאורות כגון ניטשה והיידגר. התפיסות השונות אודות משמעות הלימודיים ההומיסטיים ותפקידם יוצגו לסטודנטים באמצעות מובאות ספרותיות של שקספייר, מרי שלי, קפקא, חורחה לואיס בורחס, קלריס ליספקטור ואחרים.