האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט

10835 מבוא למשפט ויסודות המשפט‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / משפטים

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' הדרה בר-מור

יועצים: פרופ' אייל זמיר, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' ניצה גרי, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע

הקורס נועד להקנות ללומד מושגי בסיס משפטיים ולפרוס את היריעה הרחבה של מונחי משפט יסודיים. המשפט, כמו כל דיסציפלינה מקצועית אחרת, הוא גוף נורמטיבי של ידע, תאוריות והוראות בעלי השפעות הדדיות. המשפט קולט מציאות והתנהגות אנושית ופולט נורמות התנהגות מחייבות. הוא יונק ממשטר מדינתי ותלוי במבנהו. המשפט מורכב מתשתית סבוכה של הוראות יחידניות מחד (‏חוקי יסוד, חוקים‎)‏, ומרשת מוסדית-ממלכתית מאידך (‏לדוגמה: רשות מחוקקת, בתי משפט‎)‏.

נושאי הלימוד

בין הנושאים הנדונים: מקורות משפט, שיטות משפט, מבנה המשטר של מדינת ישראל, יסודות האחריות הפלילית, יסודות המשפט המינהלי, דיני חיובים שכוללים דיני חוזים, דיני נזיקין ודיני קניין.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.