האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10836 מבוא למשפט ולדיני עסקים

10836 מבוא למשפט ולדיני עסקים‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' הדרה בר-מור, השופט עדי הדר, רו"ח רונן מנשה

יועצים: פרופ' אייל זמיר, פרופ' גבריאלה שלו, פרופ' ניצה גרי, ד"ר מיכל הורוביץ, ד"ר (‏רו"ח‎)‏ דוד רביע

הקורס נועד להקנות ללומדים ידע והבנה של מושגי בסיס משפטיים בדגש על דיני עסקים.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.