האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10837 מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי - תיאוריה ומעשה

10837 מחקר טקסטואלי בעידן הדיגיטלי - תיאוריה ומעשה‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / ספרות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי היהדות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / בלשנות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / לשון עברית

שיוך נוסף: מדעי הרוח / פילוסופיה

ידע קודם מומלץ: 24 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם שני קורסים בספרות ו/או לשון ו/או היסטוריה, ו/או פילוסופיה ו/או מדעי היהדות

פיתוח הקורס: ד"ר אופיר מינץ-מנור, ד״ר איתי מרינברג-מיליקובסקי, תמי נויטל.

הקורס מציע מבוא ראשון מסוגו בעברית לתחום מדעי הרוח הדיגיטליים, תוך התמקדות בהשלכותיו על חקר הטקסט ופרשנותו. המחקר המסורתי במדעי הרוח מעוגן בצורות חשיבה מסוימות שהקורס מעמת  עם צורות חשיבה אלטרנטיביות היונקת את כוחן מצמיחתה של תיאוריה מעודכנת, מפיתוחם של כלים דיגיטליים רבי-עוצמה, ומהשפעתם של מחקרים פרשניים בעלי גוון אמפירי. שלושת אלה - התיאוריה, הכלים והמחקרים החדשים - מוצגים בהרחבה, מתורגלים הלכה-למעשה, ונדונים מזווית מבט ביקורתית. הקורס מתאר את ההזדמנות הייחודית הטמונה בהם לשינוי פני מדעי הרוח המסורתיים, ואף מכשיר את נמעניו לעריכת מחקרים חישובים בסיסיים בכוחות עצמם, אך אינו חדל מלהצביע על מורכבותו של המהלך, ועל האתגרים הגלומים בו. הקורס נלמד כולו באופן מקוון דרך אתר הקורס על מנת לשלב בצורה מיטבית בין חומר הלימוד העיוני ובין ההכשרה המעשית בכלים הדיגיטליים השונים. מדובר בפורמט חדשני שמבטיח שתהליך הלמידה יהיה מרתק, מאתגר ומהנה, כיאה לתחום דעת חדשני זה.