האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10838 מבוא למדיה חדשים

10838 מבוא למדיה חדשים‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: הקורס מבוא ללימודי תקשורת

פיתוח הקורס: ד"ר ענת בן-דוד, סיגל רבינא

אנו חיים בסביבת מדיה משתנה. המרשתת [אינטרנט], הטלפונים הניידים, הרשתות החברתיות ואפליקציות הניווט הן רק מקצת הדוגמאות לטכנולוגיות התקשורת הדיגיטליות שהופיעו בעשורים האחרונים, וכלולות במה נהוג לכנות: "מדיה חדשים". הקורס "מבוא למדיה חדשים" מציע סקירה מקיפה של תקשורת בעולם דיגיטלי. במהלך הקורס הסטודנטים ילמדו מושגי יסוד ויתוודעו לתיאוריות ולגישות העיקריות העוסקות במדיה חדשים. תיאוריות אלו בוחנות, בין השאר, את יחסי הגומלין של המדיה החדשים עם מדיה אחרים, ושואלות באופן ביקורתי עד כמה הם נבדלים מהם. כמו כן נבחנים תפקידיהם של המדיה החדשים בחברת-רשת גלובלית, והשפעתם החברתית, הכלכלית והפוליטית על תהליכים של יצירה, תעשייה ותרבות.