האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10841 תרבות הנאורות: המרחב הפרטי

10841 תרבות הנאורות: המרחב הפרטי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

אין להמעיט בחשיבותה של הנאורות כאירוע היסטורי מכונן שתרם להתפתחות העולם המודרני כפי שמוכר כיום. התנועה האינטלקטואלית והתרבותית ששורשיה במאה ה-18 הותירה רושם בתחומים רבים של חיינו, דוגמת הפוליטיקה, התרבות, המוסר, הכלכלה, המדע והחברה.

הקורס "תרבות הנאורות: המרחב הפרטי" מציג מבוא לנאורות האירופאית ומתמקד בהתפתחויות שאירעו במהלך המאה ה-18 בתחומי המרחב הפרטי, תרבות הצריכה המתגברת, קשרים בין-תרבותיים, סוגיות של מגדר ואמונה דתית. בקורס ייבחנו התפתחויות חברתיות, אינטלקטואליות, כלכליות ופוליטיות מנקודת מבט של ההיסטוריה התרבותית. באמצעות ניתוח יצירות מתחומי הספרות, המוזיקה, האמנות הפלסטית, האדריכלות, אדריכלות הגנים, הפילוסופיה והתיאולוגיה נדון בשינויים שהתחוללו באורח החיים של האדם המודרני ובתפיסת עולמו. כמו כן יתוודעו הלומדים לדיונים ההיסטוריוגרפיים המרכזיים על הנאורות ומשמעותה כיום.

נושאי הלימוד

מבוא

על תרבות וחברה במאה ה-18

יחידה 1

מהי הנאורות?

עמנואל קאנט, הנאורות כאמירה חברתית

ז'אן לה-רון ד'אלמבר, הנאורות כדרך חשיבה

יחידה 2

הפן החברתי והצרכני של תרבות הנאורות

ויליאם הוגארת, האמן כפולמוסן

האדריכלות בצרפת ובאנגליה

יחידה 3

מסעות וקשרים בין תרבותיים

קנדיד, או האופטימיות

הגן האנגלי – היופי שטמון בחוסר סדר

יחידה 4

מגדר במאה ה- 18

ז'אן בטיסט סימאון שארדן – האישה במרחב הפרטי

נישואי פיגארו – מאבקה של האישה

לואיז ד'אפינה – האישה במרחב הציבורי

יחידה 5

היחס לדת בתרבות הנאורות

דייוויד יום – הדת בראי האמפיריציזם

משה מנדלסון – בין מסורת לנאורות

חומרי הלימוד

דורינדה אוטראם, הנאורות (‏רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2021‎)‏

זף סגל, תרבות הנאורות: המרחב הפרטי (‏רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2021‎)‏

וולטר, קנדיד, או האופטימיות (‏תל אביב: פן, 2006‎)‏