האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10843 לאומיות יהודית וציונות

10843 לאומיות יהודית וציונות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

הקורס נמצא בתהליך פיתוח


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.