האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10843 לאומיות יהודית וציונות

10843 לאומיות יהודית וציונות‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס: פרופ' אריה דובנוב, פרופ' גיא מירון, פרופ' גדי שגיב, ד"ר רוני באר מרקס, ד"ר יונית עפרון, דורית פרץ ותמי ינאי

יועצים: פרופ' דרק פנסלר, ד"ר איתמר רדאי

מטרות הקורס

סקירת תולדות הלאומיות היהודית המודרנית על גווניה השונים כפי שהתפתחה לאורך המאה ה-19 ועד מלחמת העולם הראשונה (‏1918-1914‎)‏. הקורס מציג את תולדותיהן של כמה תנועות לאומיות יהודיות שפעלו בתקופה זו, על יחסי הגומלין ביניהן, תוך הדגשת מקומה של התנועה הציונית, שהפכה בהדרגה לתנועה הלאומית המובילה. הקורס גם מדגיש את האופי המגוון והתוסס של התנועה הציונית עצמה, על הוויכוחים הפנימיים שאפיינו אותה.

חומר הלימוד

יחידה 1 מודרניזציה בעולם היהודי במאה ה-19

יחידה 2 סולידריות כלל-יהודית טרם הופעת הציונות

יחידה 3 פוליטיקה יהודית חדשה בעשורים האחרונים של המאה ה-19

יחידה 4 ארץ ישראל במאה ה-19 והעלייה הראשונה

יחידה 5 הלאומיות היהודית: תופעה ישנה או חדשה?

יחידה 6 הולדת הציונות: בירנבוים, הרצל ונורדאו

יחידה 7 ויכוחים בתוך המשפחה: האופוזיציה של אחד-העם ופולמוס אוגנדה

יחידה 8 ציונות ודת

יחידה 9 תנועות לאומיות יהודיות שכנות: בונד, אוטונומיזם, טריטוריאליזם

יחידה 10 הציונות בראשית המאה העשרים: העלייה השנייה וציונים נוספים

לקורס מתלווה אתר אינטרנט עשיר עם חומרי למידה ייחודיים שנועדו להפוך את חוויית הלמידה למעשירה ומשמעותית. למשל, מיני-סדנה המאפשרת התנסות חווייתית בשימוש בעיתונות היהודית כמקור היסטורי.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.