האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10845 מבוא לאמנויות

10845 מבוא לאמנויות‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לימודי תרבות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי הרוח - כללי

לא נדרש ידע קודם.

קורס זה עוסק בתחומי האמנויות המגוונים ביניהם ציור, פיסול, אדריכלות, ספרות, מוזיקה, מחול, תיאטרון וקולנוע. כקורס מבואי הוא מעניק כלים ומקנה ידע ראשוני לניתוח והערכה של יצירות בדגש על מאפייניהן הצורניים והתוכניים וזיקתן לערכים אנושיים. הקורס פותח צוהר למפגש משמעותי עם אמנות קלאסית ועכשווית כאחת. הלימוד מתבצע דרך הנחייה מודרכת והדרגתית הנוגעת באופני הקליטה והחווייה של היצירה האמנותית ובשיטות התואמות לפרשנותה והערכתה. פעולות אלה נלמדות ביחס ליצירות מתחומים שונים, אך במקביל ניתן דגש עליהן כפעולות מרכזיות בהתנהלות במרחב היום-יומי. לפיכך, בקורס נלמדים תחומי האמנות כמרכזיים לחיים עצמם, משפיעים עליהם ומושפעים מהם בו זמנית.

חומר הלימוד:

ספר לימוד דיגיטלי, דוגמאות ותרגילים באתר הקורס, הרצאות מוקלטות.

 

נושאי הלימוד: