האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10846 מי מפחד ממספרים: מתמטיקה ותכנות למדעי הרוח

10846 מי מפחד ממספרים: מתמטיקה ותכנות למדעי הרוח‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / מדעי הרוח - כללי

לא נדרש ידע קודם.

צוות הפיתוח: ד"ר זף סגל וד"ר נורית מלניק

הקורס מבקש לענות על הצורך בהכשרה אקדמית מתמטית וחישובית הולמת לסטודנטים במדעי הרוח בעידן 'מדעי הרוח הדיגיטליים', תחום הפורח בכל רחבי העולם בעשור האחרון. הקורס משלב בין שני כישורים אנליטיים, מתמטיקה ותכנות, באופן סימביוטי ומאחד ולא כעולמות תוכן נפרדים לחלוטין. מבחינה מתמטית, הקורס מקנה לסטודנטים הכרות עם מושגי מפתח מתמטיים הנדרשים לצורך קריאה, כתיבה וניתוח תוצרים גרפיים ודיגיטליים, כל זאת, תוך הטמעת המושגים בתוך עולם דיון הומאני, המוכר לסטודנטים. בהתאם להגדרת האוריינות הכמותנית, הקורס המוצע מתמקד בתכנים רלוונטיים למדעי הרוח, שבהם האוריינות נדרשת, במושגים ובטכניקות המתמטיים והסטטיסטיים הנדרשים בפועל, ובכישורים שיידרשו לצורך שימוש והבנת מושגים וטכניקות אלו.

תכני הקורס


1 קורס זה מרחיב דעת רק עבור תכניות לימודים לתארים במדעי הרוח ובמדעי החברה.