האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10847 ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית

10847 ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית‏1

9 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / ניהול

אישור מרכז ההוראה.

פיתוח הקורס: ד"ר יורם קלמן (‏כתיבה‎)‏ , פרופ' בועז רונן (‏‏יועץ אקדמי בכיר‎‎)‏‏

יועצים: פרופ' ניצה גרי, פרופ' ערן כרמל, פרופ' ישע סיון, ד"ר שרה לב, ד"ר גלעד רביד

קורס "ניהול טכנולוגיה וחדשנות" הוא קורס בניהול המתמקד בחשיבות של ניהול חדשנות בארגונים המתמודדים עם סביבה תחרותית. אימוץ חדשנות ושילוב טכנולוגיות במטרה לשפר את ערך הארגון מלווים את תהליך הניהול מאז ומעולם. אולם נראה שהתעצמות התחרות וקצב הופעתן של טכנולוגיות חדשות מגדיל את הצורך בהתמקדות בחדשנות ותורמת לשיפור ערך הארגון.

הקורס נועד להעניק ללומדי מגוון כלים המסייעים בניהול טכנולוגיה וחדשנות בארגונים לסוגיהם. הקורס מציג מגוון כלי ניהול שמאפשרים למנהלים – בדרגים זוטרים ובכירים, בארגונים קטנים וגדולים, בארגונים ותיקים ובחברות הזנק, ובענפים עסקיים מסורתיים או של טכנולוגיות עלית – לנתח את הסביבה שבה הארגון פועל ולבחון את השפעת חדשנות וטכנולוגיה על המודל העסקי של הארגון.

נושאי הלימוד התיאורטיים

הקורס מורכב מתכנים תיאורטיים של קורס "ניהול טכנולוגיה וחדשנות" ומתכנים יישומיים הייחודיים לקורס "ניהול טכנולוגיה וחדשנות – משולב התנסות מעשית":

מושגי יסוד (‏פרק 1-3‎)‏: חלק זה מציג כלים ניהוליים המסייעים למקבלי החלטות לבחון את התרומה של טכנולוגיה וחדשנות להצלחתו של הארגון הבודד ולהצלחה כלכלית לאומית.

מושגים מרכזיים: צמיחה ותמ"ג, דטרמיניזם טכנולוגי וגישת ההבניה החברתית, מודל 5 הכוחות של פורטר, מודל SWOT, מודל עסקי, המודל של גורי ומורטון למערכות מידע.

היבטים אסטרטגיים וניהוליים של טכנולוגיה וחדשנות (‏פרקים 7 ו-9‎)‏: חלק זה מציג מודלים המסבירים את תהליך ההתפשטות של חדשנות מנקודת המבט של מאמצי החדשנות, ומנקודת המבט של מקבלי החלטות בארגון. חלק זה מציג מודלים המסבירים את האופן שבו אנשים וארגונים מאמצים חדשנות ומהם הגורמים שעשויים להאיץ או לעכב את אימוץ החידוש. סיום חלק זה מציג תהליכים ארגוניים המלווים פיתוח של מוצרים חדשים, בהתאם לסוג החדשנות של המוצר.

מושגים מרכזיים: עקומת S של השוק, חציית התהום, גורמים המשפיעים על אימוץ חידושים על-פי מור, חדשנות רכיבים וחדשנות ארכיטקטונית, מודל החדשנות המשבשת של כריסטנסן, מודל השלבים והשערים, מודל המשפך, תהליכי פיתוח מוצרים חדשים – גילוי ומיצוי, אסטרטגית האוקיאנוס הכחול, צוותי עבודה של מוצרים חדשים.

גישת ההתמקדות (‏פרקים 4, 6, ו-8‎)‏: חלק זה מציג את גישת ההסתפקות (‏satisficing‎)‏ כעקרון מנחה בהתמקדות ניהולית. בחלק זה תוצג גישת ניהול על-פי אילוצים (‏TOC‎)‏ המתמקדת בזיהוי ובטיפול באילוצי המערכת, המונעים מהארגון להשיג את מטרתו, באופן שישביח את ערך הארגון. בחלק זה יוצגו שיטות וכלים נוספים המסייעים בתהליך ההתמקדות הניהולית.

מושגים מרכזיים: ניתוח פרטו, מטריצת מיקוד, גישת הניהול הרזה (‏JIT/Lean‎)‏, BSC.

היבטים יישומיים של ניהול טכנולוגיה וחדשנות:

היבט זה של הקורס יכלול התנסות מעשית בעבודה בארגון בהיקף של 120 שעות, (‏כיום בשבוע במהלך סמסטר‎)‏ וליווי על -ידי חונך מהארגון. כמו כן נדרש להשתתף ב-4 מפגשים (‏בני שלוש שעות‎)‏ בהם נדון הקשר בין נושאי הלימוד התיאורטיים ובין יישומם בארגון בו מתנסים הסטודנטים. בסוף ההתנסות יגישו הסטודנטים מטלת סיכום. בנוסף לתכנים האקדמיים יתקימו מפגשים העוסקים בהיכרות עם שוק העבודה, היערכות לשוק העבודה והיבטים יישומיים של ניהול חדשנות בארגונים.

הצגת מועמדות לקורס

יכולים להגיש מועמדות סטודנטים שסיימו לפחות ארבעה קורסים בתחום הניהול, בציון ממוצע 70 לפחות. הקבלה לקורס מותנית בראיון אישי עם צוות הקורס.

לפרטים נוספים לגבי קורסים משלבי התנסות מעשית ראו כאן.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.