האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10851 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית

10851 פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו ומבוא לפסיכולוגיה. כמו-כן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם מומלץ: הקורס רגרסיה וניתוח שונות.

פיתוח הקורס: פרופ' נורית גרונאו, פרופ' ערן חיות, פרופ' טל מקובסקי, ד"ר גדי און

הקורס מאפשר התנסות מעשית בעריכת מחקר פסיכולוגי וכתיבה מדעית של דו"ח המחקר, באופן שמביא לידי ביטוי חשיבה ביקורתית-מדעית.

הקורס כולל בתוכו תמיכה והנחייה פרטנית בכתיבה אשר ניתנות כחלק ממפגשי ההנחיה.

מטרות הקורס

להקנות לסטודנטים את המיומנויות הנדרשות לביצוע מחקר אמפירי בפועל: להתוודע לתחום מחקר חדש, לנסח שאלת מחקר ורציונל לביצוע מחקר, לבדוק את השערות המחקר ולבצע ניתוחים סטטיסטיים מתאימים, תוך כדי פיתוח מיומנויות של כתיבה מדעית וחשיבה ביקורתית.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה - ערן חיות


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.