האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון

10852 כלכלה ציבורית ופוליטית לתואר ראשון‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

תנאי קבלה: הקורס מדיניות ציבורית

פיתוח הקורס: ד"ר יורם עידה, ד"ר יפעת פז

אחראית אקדמית: ד"ר אור קרסין

הקורס נועד להקנות לסטודנטים כלים כלכליים לניתוח מדיניות ולבחינת ההתערבות הממשלתית הנדרשת בתנאים של כשלי שוק ואי שוויון.
בחלק הראשון של הקורס יתוודעו הסטודנטים לשווקים הפועלים בתנאים תחרותיים.
בחלו השני ייבחנו מצבי שוק שבהם יש לפירמות הפועלות כוח שוק:‏ מונופול ומונופול טבעי‎ ומצבים שבהם שווקים למוצרים ולשירותים אינם פועלים ביעילות או שאינם מתקיימים כלל דוגמת ‏השפעות חיצוניות, מוצרים ציבוריים ואסימטריה באינפורמציה, וכן מדוע נדרשת התערבות של הממשלה במצבים כגון אלה.

נוסף על כך, עוסק הקורס גם בנושא של אי שוויון בחלוקת ההכנסות במשק ובפערים החברתיים, תוך הצגת מדדי אי שוויון מקובלים, כרציונל נוסף להתערבות הממשלה.
לצורך הדיון במידת הכדאיות של התערבות ממשלה במצבים כאלה נלמד את יסודות ניתוח עלות-תועלת, ככלי עזר לקבלת החלטות על ביצוע או אי ביצוע פרויקטים ציבוריים.
לבסוף, יידונו הקשיים והכשלים של הממשלה בהפעלת מדיניות כלכלית שאמורה להביא לשיפור יעילות השווקים והנזקים שגורמים כשלים אלה למשק.

חומר הלימוד