האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10854 יסודות הערבית הספרותית ב'

10854 יסודות הערבית הספרותית ב'‏1

3 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי המזרח התיכון

תנאי קבלה: הקורס יסודות הערבית א או מבחן מיון בערבית.

פיתוח הקורס: פרופ' מוסטפא כבהא וד"ר אלון פרגמן

אחראי אקדמי: פרופ' מוסטפא כבהא

הקורס יסודות הערבית הספרותית ב הוא קורס המשך לקורס "יסודות הערבית הספרותית א". הקורס נועד לתת בידי הלומדים כלים לקריאתם של טקסטים בשפה הערבית הספרותית (‏התקנית‎)‏ מתוך אמצעי התקשורת, תוך הרחבת אוצר המילים והמשך לימוד מערכת הפועל וסוגיות דקדוקיות ותחביריות חיוניות.

סטודנטים שנבחנו בבחינת הבגרות בערבית בהיקף של 5 יחידות לימוד או סטודנטים שיקבלו פטור במבחן מיון, יהיו פטורים מקורס זה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.