האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10855 התנסות באוצרות: מרחבים ממשיים ודיגיטליים

10855 התנסות באוצרות: מרחבים ממשיים ודיגיטליים‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי הרוח / תולדות האמנות

תנאי קבלה: 18 נ"ז ושלושה קורסים לפחות בציון 80 בתחום הדעת (‏תולדות האמנות, קולנוע, ספרות, תיאטרון, מוסיקה, היסטוריה, מדעי היהדות‎)‏ בו הסטודנט מעוניין להתנסות באוצרות

פיתוח הקורס: פרופ' מתי מאיר, ד"ר מיכל חכם, ד"ר חוה אלדובי, ד"ר נטע בודנר

דרישות הקורס: הכנת תערוכה/אצירת אוסף/תיעוד דיגיטלי של חפצים מאוסף מוזיאלי/תערוכה מקוונת.

הקורס יאפשר לסטודנטים להתנסות בחשיבה אודות כיווני פעולה מגוונים והצעה של יוזמות ומודלים חדשים בתחום מוזיאולוגיה ואוצרות של אובייקטים במרחבים פיזיים ודיגיטליים. במהלך הקורס הסטודנטים ירכשו בסיס תיאורטי אך בעיקר מעשי-התנסותי להמשך לימודי אוצרות ומוזיאולוגיה, במידה ויבחרו בכך. הם יתנסו בעבודה מעשית על אוספים שונים בצורה פיזית במוזיאון או בגלריה, או לחלופין בדיגיטציה של חפצים מתוך אוסף ו/או אצירת תערוכה מקוונת. הסטודנטים יתוודעו בצורה ישירה להיבטים החומריים של עבודות אמנות וחפצים למיניהם, ויפתחו מודעות לתיווך או לעיוות של כל צורת שעתוק שהיא. בתהליך הלמידה העיונית וההתנסות המעשית הסטודנטים ירכשו מיומנויות מקצועיות לניסוח ולכתיבה רפרט חובה הכולל רציונל, הצעה ותוכנית לתערוכה.

הלימוד בקורס מתבסס על ארבעה מפגשים ועל פרקטיקה במוסדות מוזיאליים/אוצרותיים רלוונטיים לתחומי הדעת בהם הסטודנטים מתמחים, בהדרכת האנשים המובילים בתחום ובהנחייה אישית של מרכז/ת הקורס.

מפגשי ההנחייה

פרקטיקה במוסדות מוזיאליים/ אוצרותיים

הנוכחות במפגשי ההנחייה ובמוסדות המוזיאליים/אוצרותיים השונים היא חובה.