האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10858 הטיעונים הגדולים: הטיעונים הפילוסופים החשובים בהקשרם

10858 הטיעונים הגדולים: הטיעונים הפילוסופים החשובים בהקשרם‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה