האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10863 יסודות החשבונאות הפיננסית

10863 יסודות החשבונאות הפיננסית‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: עמידה בבחינת הפטור בהנהלת חשבונות2

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח גילי בראונשטיין.

הקורס מקנה לסטודנטים כלים מעשיים ותאורטיים להבנת הדוחות הכספיים והכנתם תוך שימת דגש על הבנת השיטות החשבונאיות וההיגיון הכלכלי והחשבונאי העומד מאחוריהן. הקורס מכשיר את הסטודנטים ללימודי ההמשך של החשבונאות הפיננסית והניהולית. הנושאים בקורס מוצגים באופן המשלב היבטים תיאורטיים ומעשיים של כללי החשבונאות והדיווח הפיננסי הן מהזווית החשבונאית והן מנקודת מבט כלכלית, ניהולית וחשבונאית.

חומרי הלמידה

מצגות וחוברות התרגול המצורפות באתר הקורס.

נושאי הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 ניתן לגשת לבחינת הפטור ארבע פעמים בלבד. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום.