האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10884 כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏אנגלית‎)‏

10884 כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏אנגלית‎)‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: פטור מקורסי שפה באנגלית. ידע קודם מומלץ: הקורסים מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית-

פיתוח הקורס: ד"ר שרה קאהן-ניסר, פרופ' זאב רוזנהק

יועצים: פרופ' יורם הפטל, ד"ר ליאור הרמן

כלכלה פוליטית בין-לאומית הוא תחום דעת הבוחן את הקשרים ההדדיים בין הכלכלה לבין הפוליטיקה ברמה המדינתית והבין-לאומית. הקורס יציג גישות תאורטיות מרכזיות וממצאים אמפיריים בתחום דעת זה ויתרום להבנת היחסים המורכבים בין תהליכים ומאבקים פוליטיים לבין תהליכים ומאבקים כלכליים. הקורס יעסוק ביסודות הפוליטיים-כלכליים של סוגיות כמו הסכמי סחר, מוסדות פיננסיים בין-לאומיים, רגולציה של המסחר הבין-לאומי, סיוע בין-לאומי כלכלי והומניטרי, תוך כדי התמקדות בפעילות של שחקנים מרכזיים בזירה הבין-לאומית, כמו מדינות, ארגונים בין-לאומיים ממשלתיים ולא-ממשלתיים, ותאגידים רב-לאומיים.

____________________________________________

International Political Economy is a field of studies that examines the interrelations between economy and politics at the national and international levels. The course will present central theoretical approaches and empirical findings that contribute to understanding the complex relationships between political and economic processes and struggles.

The course will examine issues such as trade agreements, international financial institutions, international trade regulation, and international economics and humanitarian aid. It will focus on the activities of key players in the international arena, such as countries, international organizations, governmental and non-governmental organizations, and multinational corporations.

Study materials

Textbook, including a glossary; study guide containing articles; instruction booklet


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.