האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10886 מבוא לאמנויות (‏אנגלית‎)‏

10886 מבוא לאמנויות (‏אנגלית‎)‏‏1

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / לימודי תרבות

שיוך נוסף: מדעי הרוח / מדעי הרוח - כללי

תנאי קבלה: פטור מקורסי שפה באנגלית.

- הקורס יילמד בשפה האנגלית -

הקורס בפיתוח


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.