האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10888 מבוא לסכסוך הישראלי-ערבי

10888 מבוא לסכסוך הישראלי-ערבי‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

 

שיוך: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של העת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / היסטוריה של עם ישראל בעת החדשה

שיוך נוסף: מדעי הרוח / היסטוריה / לימודי ארץ-ישראל