האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10890 רדיו: סדנה והתמחות

10890 רדיו: סדנה והתמחות‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

תנאי קבלה: צבירה של 20 נ"ז לתואר ראשון ובכללן הקורס מבוא ללימודי תקשורת. הקבלה לסדנה מותנת בריאיון אישי עם מרכז/ת ההוראה ועם מרכז/ת ההתמחויות באו"פ.

פיתוח הקורס: זיו יונתן (‏‏כתיבה‎)‏, אריה מרקו (‏כתיבה‎)‏, רות רמות (‏‏עריכה‎‎)‏.

יועצים: פרופ' אורן סופר, פרופ' מוטי רגב, ד"ר ערן פישר

סדנה זו עורכת היכרות עם תחום הרדיו, את ריבוי פניו של המדיום הרדיופוני ואת סדנה זו עורכת היכרות ראשונית עם תחום הרדיו ופורשת את ריבוי פניו של המדיום הרדיופוני ואת האפשרויות המגוונות שהוא מציע. בין יתר הנושאים שנלמדים בסדנה: אתיקה עיתונאית, עריכת מוזיקה והגשת מוזיקה ברדיו, תורת הריאיון הרדיופוני, הפרסום ברדיו ועוד. הסדנה מתמקדת גם במאפיינים המיוחדים ללשון הרדיו ולסגנונו, ופורשת לפני הסטודנטים את אופני ההגשה השונים, את מערכת היחסים בין המילה הכתובה למילה המדוברת ואת עקרונות העריכה הרדיופונית. במהלך הסדנה מומחשים הסגנונות והסוגות השונים שבהם אפשר להשתמש, ונערך דיון תאורטי והיסטורי בנוגע לשידורי הרדיו בעולם ובישראל.

הסדנה הכוללת את שלב ההתמחות נמשכת שני סמסטרים. הלמידה העיונית מתקיימת בסמסטר הראשון ללימוד, והסמסטר השני מתבצע בתחנת רדיו משדרת או באולפן הפקה של פודקאסטים, שבהם הלומדים עוברים את ההתמחות במגוון תפקידי השידור לפי אילוצי המערכת. על הלומדים להתמחות בתחנות השידור בהיקף של 100 שעות לפחות.

החלק הראשון של הסדנה מתקיים באולפן הרדיו שבקמפוס האוניברסיטה ברעננה או באופן מקוון. החלק השני הכולל את ההתמחות המעשית מתקיים בתחנות רדיו שונות ברחבי הארץ.

חומר הלימוד

ספר לימוד, מקראת מאמרים וסרטונים להשלמת הלמידה.

הנוכחות בכל מפגשי ההנחיה היא בגדר חובה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ‎)‏, ראו פירוט החפיפה.