האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10910 דוחות כספיים מאוחדים

10910 דוחות כספיים מאוחדים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים, חשבונאות פיננסית ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, רו"ח שי אברמוביץ

הקורס נועד להקנות ידע והבנה של כללי החשבונאות והוראות הדיווח הכספי בכל הסוגיות הקשורות בצירופי עסקים ואיחוד דוחות כספיים.

הקורס מתמקד בסקירת התנאים הנדרשים לאיחוד דוחות של חברות, ביישום שיטות האיחוד השונות, בלימוד תקני החשבונאות הבין-לאומיים הנהוגים בישראל ובמקומות אחרים ובהקניית ידע בסוגיות איחוד מורכבות. בקורס מושם דגש על הבנת עקרונות הדיווח ומשמעות המידע המוצג בדוחות הכספיים המאוחדים.

נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית של דוחות כספיים מאוחדים על בסיס התקנים הבין-לאומיים בחשבונאות פיננסית.

חומר הלימוד

הקורס מבוסס על הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי, ועל מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד

  • צירופי עסקים

  • שווי מאזני

  • דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים


1 סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה חייבים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה הן במסגרת סמינריון בחשבונאות פיננסית (‏96032‎)‏, אליו הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה. מומלץ ללמוד את הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ לפני ההרשמה לסמינריון.