האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע

10911 ז'אנרים של המותחן בקולנוע‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / קולנוע

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס להבין סרטים: מבוא לאמנות הקולנוע, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: תולדות הקולנוע א: 1939-1895, תולדות הקולנוע ב: 1980-1940.

פיתוח הקורס: ד"ר ענבר שחם (‏כתיבה‎)‏, פרופ' נורית גרץ (‏אחראית אקדמית‎)‏; רוני אמיר (‏עריכת מדריך הלמידה‎)‏

יועצים: ד"ר אילן אבישר, דגנית בורובסקי-שיבר

הקורס עוסק במותחן כמטא-ז'אנר, ובשישה ז'אנרים שלו: מותחן הבלש, מותחן המשטרה, מותחן הריגול, מותחן האימה, המותחן הפסיכולוגי והסרט האפל (‏"פילם נוּאר"‎)‏. הקורס מעניק כלים לניתוח מאפיינים תמטיים וצורניים של כל ז'אנר, ומספק היכרות עם מושגי מפתח ושיטות ניתוח במחקר הז'אנרים. נדונות בו משמעויות מיתיות, פסיכולוגיות, חברתיות ופוליטיות של מוסכמות ז'אנריות, וההשפעות של גורמים היסטוריים, כלכליים וטכנולוגיים על ההתפתחויות בתוך כל ז'אנר.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

M. Rubin, Thrillers (‏Cambridge: Cambridge University Press, 1999‎)‏


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.